• MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM
  • MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM
  • MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM

Tin tức

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM NƯỚC ĂN UỐNG, SINH HOẠT TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Hữu Tín tại thông báo số 09/TB-VP ngày 08/01/2015 về việc giao cho Sở Y tế thông báo Danh sách Phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn để kiểm nghiệm nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Sau khi xem xét, Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam  là 1 trong 27 Phòng kiểm nghiệm được Sở Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ qua