• MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM
  • MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM
  • MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM

Văn bản pháp luật

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đã biết 
Số hiệu: 25/2019/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: Đã biết 
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 31/12/2019

 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Thông tư này:

- Làm hết hiệu lực Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, Thông tư 41/2015/TT-BTNMT, Thông tư 30/2016/TT-BTNMT.

- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 38/2015/TT-BTNMT, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Chia sẻ qua

Các văn bản khác